• av.eylulkiziloglu@gmail.com
  • Çalışma Saatleri: 09.00 - 18.00
  • 0530 474 60 44

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinin hukuki rejimini inceler ve devlet ile vatandaşlar arasındaki vergi ilişkisiyle, insanların vergi yükümlülüklerini araştıran hukuk dalıdır. Vergi hukuku alanı hem devletin hem de vatandaşların haklarını ele alır.

Hukuk büromuzda vergi hukukuna ilişkin pek çok davanın yanı sıra, özellikle;

  • 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile şirketlere getirilen ek deprem vergisinin iadesine ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • VUK 153/A hükmü sebebiyle özel esaslara alınan şirketlerin kapsamdan çıkarılmasına ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Özel esaslara alınma durumundan kaynaklı yaşanan; sık sık vergi incelemeleriyle karşılaşılması ve dolayısıyla vergi cezaları ile ceza yargılamasına muhatap olunmasına ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Özel esaslara alınma durumundan kaynaklı yaşanan zararların tazminine ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Damga vergisine ilişkin ödenen bedellerin iadeleri için dava süreçlerinin yürütülmesi,
  • Kamu ihalelerinden doğan damga vergisine ilişkin danışmanlık hizmetleri,
  • Akaryakıt kaçakçılığı iddiası ile karşılaşılan cezalara ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi

hususlarında danışmanlık ve dava hizmetleri verilmektedir.

İlgili Blog Yazılarımız;