• av.eylulkiziloglu@gmail.com
  • Çalışma Saatleri: 09.00 - 18.00
  • 0530 474 60 44

Yurt Dışında Şirket Kuruluşu İçin Türkiye Teşvikleri

Türk iş insanlarının yurt dışında şirket kurması halinde bu şirketler/kişiler Türkiye’den yurt dışında kurdukları şirket için kira yardımı alabilmektedir. Bu amaçla yapılan başvuruların şirket kuruluşu sonrası Türkiye’de yapılması gerekmektedir. Ayrıca Türk şirketleri Almanya’da kurdukları ya da satın aldıkları şirketle aralarında yapacakları uluslararası işçi gönderme sözleşmeleri ile işçilik masraflarını düşürebilmektedir.

Türkiye son 30 yıldır Türk şirketlerinin yabancı pazarlara girmesini desteklemekte ve nakdi teşvikler uygulamaktadır. Bunlar:

  • Turquality Desteği: Turquality Programının üç önemli ön koşulu bulunmaktadır. Turquality Programına başvuru öncesinde başvuruda bulunacak firmanın/markanın Türkiye’de daha önce tescilini yaptırmış olması gerekmektedir. Yurt dışında ortaya koyacağı İş Planında belirtilecek hedef Pazar yerlerinin en az birinde (aynı isim ve logo) tescil edilmiş olması gerekir. Programa başvuracak firmanın son 3 yıl boyunca toplamda 9 Milyon$ ihracat yapmış olması gerekmektedir. Bu kriter, Sağlık sektöründe aranmamaktadır.

Turquality Programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucu firma 100 üzerinden

> 50 – 80 puan alırsa – Marka Programına,

> 80 veya üstü – Turquality Programına yerleştirilmektedir.

Turquality kapsamında desteklenen başlıklar üst limit olmaksızın %50 oranında ve pazar bazlı olarak 5 yıl süresince desteklenmektedir. Firmaların sürdürdüğü performansa bağlı olarak süre sınırı olmadan veya 5’er yıllık uzatma hakları ile birlikte markalar Turquality programında kalabilmektedirler.

-%50 oranında, 4 Yıl Süresince desteklenir.

• Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları

• Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis, depo, mağaza, showroom)

• Mağaza Dekorasyon Giderleri

• Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları

• Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı,Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları

• Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri

• Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri

• Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri

• Franchising Kapsamında Kira Giderleri

• Danışmanlık Giderleri

• Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri

• Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri

Önemli Noktalar;

• Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir.

• 1 marka için birden fazla şirket desteklenebilir.

• Holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.

Başvurusunda eksik bulunmayan şirketler, markalaşma potansiyellerinin değerlendirilmesi ve seviyelerinin belirlenmesi adına, Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Turquality Programı yönetim danışmanlığı şirketleri tarafından Ön İnceleme Çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmada şirket aşağıdaki alanlarda incelenmektedir;

• Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

• Marka Yönetimi

• Marka Performansı

• Tedarik Zinciri Yönetimi

• Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

• Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme

Finansal Performans

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• Kurumsal Yönetim

• Bilgi Sistemleri Yönetimi

Kapsama alınma aşamasında ise; ön değerlendirme çalışması sonrası hazırlanan rapor Ticaret Bakanlığınca değerlendirme aşamasına alınır ve şirketlere otomasyon sistemi üzerinden sonuç bildirilir. Değerlendirme sonucuna göre kapsama alınma başvurusu reddedilebilir veya Marka Programı kapsamına ya da Turquality Programı kapsamına alınabilmektedir.

Öncelikle programa başvuracak marka için ön koşullar incelenir. Ön koşulu sağlayan firma ikinci aşama olarak “Ön Değerlendirme Seti” doldurma aşamasına geçer. Firma ön koşul setini doldurduktan sonra ön değerlendirme sonuçları incelenir. Bunun sonucuna göre firmanın aldığı puan 80’in üzerinde ise tüm belgeleri Turquality bölümünün sekreteryasına otomasyon üzerinden ve aynı zamanda evrakların asılları ile başvuru sürecini tamamlar. Başvuru sürecinden sonra ön inceleme süreci başlatılır ve firma uygunsa yönetim danışmanlığı firmasına aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti öder. Yönetim danışmanlığı Turquality aday değerlendirme çalışmasının başlatılması ve raporunun hazırlanmasının ardından değerlendirme raporu hazırlanır. Raporun incelenmesinin ardından firmanın uygun olan programlardan birine yerleştirilmesine karar verilir ve ilgili programa marka dahil edilir. Programa dahil olan markanın, Stratejik İş Planını ve Marka Gelişim Yol Haritasını hazırlamasının ardından Ticaret Bakanlığı’na sunmaktadır. Ardından Yönetim Danışmanlığı firması tarafınca ilgili firmada “Detaylı Analiz Çalışması” başlatılır ve sonucunda firmanın 5 yıl boyunca, (Turquality destek süresi boyunca) stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini kapsayan bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturularak firmaya sunulur. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Stratejik İş Planı’nı onaylanması ile ilgili firma 2006/4 veya 2015/9 (2564 sayılı karar ) sayılı tebliğlerde bulunan desteklerden yararlanabilecektir.

Türkiye’de doğan bir markanın, dünyanın en büyük denetim şirketleri tarafından onaylı bir şekilde altyapısal olarak gelişmişlik seviyesini tamamlaması, şirket değerini yukarıya doğru arttırır.

• Şirketlerin, orta-uzun vadelerde sürdürülebilir bir altyapı kurulumuna destek sağlar.

• Marka potansiyeli olan firmalara uluslararası bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamaktadır.

• Program kapsamına alınan şirketlerin, yönetim kadrolarına yönelik eğitim desteği vermektedir.

• Yurt dışı pazarlarda, pozitif şekilde Türk malı imajının oluşturulması ve devamlılığının sağlanması amacıyla iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunur.

• Program kapsamına alınan Türk şirketlerinin marka bilincini artırır.

• Türk şirketlerinin, hedef pazarlara yönelik alınacak veya planlanacak aksiyonları için istihbarat desteği sağlamaktadır.

• Turquality’e dahil olan şirketler, Türk markalarına öncü olmaktadır ve diğer Türk markalarının Yurtdışında marka değerini arttırmaktadır.

 

  • Tasarım Desteği: Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen 2008/2 sayılı ”Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu yarışmalar esnasında dereceye giren toplam 60 tasarımcının yurtdışı eğitim ve yaşam masrafları Ticaret Bakanlığınca tarafından desteklenmektedir.

Buna ilaveten, firmaların gerçekleştireceği Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

 

  • Pazara Giriş Belgeleri Desteği: Pazara giriş belgesi desteği çerçevesinde şirketlerin Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge (13/09/2022)‘de sayılan belgelere ilişkin ve pazara giriş belgesinin alınmasında ve/veya yenilenmesinde zorunlu olarak gerçekleştirilen giderler desteklenir. Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti destek kapsamındadır.

Pazara giriş belgesi desteği çerçevesinde aşağıda belirtilen gider kalemleri desteklenmez.

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b) Yol ve konaklama masrafları

c) Gözetim bedeli

ç) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

 

  • Pazar Araştırmaları ve Pazara Giriş Desteği: Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri

Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.

Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.

Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.

 

  • Marka Desteği: Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka birşirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri

b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık giderleri

Yurt dışı marka tescil başvurusunun desteklenebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması yeterlidir.

Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

Desteklenecek yurt dışı marka tescil faaliyetlerinde; Türk Malı imajına zarar verecek şekilde, ülke menşeini farklı gösteren ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir isimlerinin kullanılması durumunda, ilgili giderler destek kapsamında değerlendirilmez.

Yurt içi tescili ile yurt dışı marka tescil başvurusunun aynı şirket adına olması ve ilk tescilin yurt içinde gerçekleşmiş olması gerekir.

Destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştiren şirket ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir.

Dört yıllık destek süresi, bu desteğe ilişkin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar. Devam eden dönemde marka tescil destek başvurusu yapılmamış olması, limite esas süreyi kesmez.

Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, 6 aylık destek başvuru süresi içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt dışında tesciline ilişkin giderleri desteklenir.